Nasze działania


BUDŻET WRAŻLIWY NA PŁEĆ – INICJATYWA KONIŃSKA

Celem projektu jest analiza dokumentów strategicznych, programów lokalnych i wydatków publicznych w Koninie z perspektywy płci, tak by widoczne było, w jakim stopniu korzystają z nich kobiety i mężczyźni. Prowadzone w ramach projektu badania nad budżetem uwzględniają perspektywę kobiet jako grupy słabiej reprezentowanej w przestrzeni publicznej i procesach decyzyjnych. Proces badawczy dotyczy analizy potrzeb mieszkanek Konina oraz możliwości ich zaspokojenia w ramach prowadzonej przez władze samorządowe polityki społecznej i finansowej. Efektem działań projektowych jest opracowana metodologia badań nad budżetem pod kątem płci oraz sporządzenie raport i rekomendacje dla Urzędu Miasta postulujące rozwiązania umożliwiające wdrażanie polityki równych szans.

Termin realizacji projektu: październik 2014 – grudzień 2015

Zapraszamy do pobrania naszych dokumentów

 Metodologia badań – Budżet wrażliwy na płeć

Raport z projektu „Budżet wrażliwy na płeć – inicjatywa konińska” jest efektem działań prowadzonych przez Fundację „Pełnym głosem” od listopada 2014 do grudnia 2015r. Przez ten czas badaliśmy politykę społeczną miasta w obszarach mających największy wpływ na jakość życia mieszkanek i mieszkańców. Analizie badawczej poddane zostały: finanse, dostęp do usług oraz dobrostan kobiet i mężczyzn (w szczególności: poczucie bezpieczeństwa, prowadzenie zdrowego życia, znalezienie pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dotarcie do każdego miejsca w gminie i uczestnictwo w życiu publicznym).

Celem badań było zdiagnozowanie sytuacji społecznej mieszkańców z perspektywy płci, wskazanie obszarów nierówności oraz przedstawienie rekomendacji dla samorządu, które umożliwią realizację polityki równych szans w Koninie.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z raportem z badań

Raport projektu – Budżet wrażliwy na płeć

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

loga-proj


Odwiedź nas na:

Strona przygotowana w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG

Copyright 2015 Fundacja Pełnym Głosem

Realizacja: Rabanet.pl