Zabieramy głos w sprawach.

Równe prawa
kobiet i mężczyzn

Przeciwdziałanie
dyskryminacji

Rozwój
demokracji

Fundacja „Pełnym głosem” powstała w 2014 r. z woli trzech fundatorek, które uznały, że głos kobiet w przestrzeni publicznej jest wciąż zbyt słabo słyszalny. Naszym celem jest pokazywanie kobiecego wymiaru rzeczywistości, budowanie przestrzeni, w której kobiety będą mogły swobodnie mówić o swoich potrzebach, problemach, ważnych sprawach. Działamy na rzecz zmiany – tak rozumiemy rzeczywistą równość kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i politycznym.

Od października 2014 r. realizujemy projekt „Budżet wrażliwy an płeć – inicjatywa konińska” współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Badamy, jakie programy i finanse w Koninie są kierowane do mieszkanek, a jakie do mieszkańców i czy zachodzi równowaga działań i wydatków na rzecz kobiet i mężczyzn.
Projekt pozwoli określić główne wyzwania polityki równościowej w Koninie i nasze zadania na przyszłość.


Odwiedź nas na:

Strona przygotowana w ramach programu
Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG

Copyright 2015 Fundacja Pełnym Głosem

Realizacja: Rabanet.pl